PRIJATELJI KUĆE SPORTA RSD SLOBODA - 100 GODINA PONOSA I DONATORI USPOMENA

Fudbalski klub Sloboda, Tamburaški orkestar Sloboda, Omladinski košarkaški klub Sloboda, Plivački klub Sloboda, Atletski klub Sloboda – Tehnograd, Bokserski klub Sloboda, Tenis klub Sloboda, Kuglaški klub Sloboda, Rukometni klub Sloboda – Solana, Hrvački klub Sloboda, Šahovski klub Sloboda, Karate klub Sloboda, Odbojkaški klub Sloboda, Klub ritmičko sportske gimnastike Sloboda;


Porodica Prcić, Porodica Javor, Porodica Jusić, Porodice Hukić, Porodica Atić, Porodica Tišma, Porodica Nišić, Porodica Azapagić, Porodica Nalić, Porodica Mešanović, Porodica Tinjić, Porodica Mujezinović, Porodica Trojak, Porodica Berbić;


Kada Delić Selimović, Ismet Kavgić, Vinko Galušić, Anto Raos, Muradif Salkić, Jahić Fahir Šico, Paša Malagić Baraković, Nedim Dajanović, Mersed Kovačević, Miran Kovačević, Zlatan Saračević, Vesna Kržan, Samil Nedžibović, Milenko Perkić, Maid Fazlović, Adem Iljazović, Sejdina Omerović, Samir Mehić, Jasmin Porobić, Husarić Sead, Zijah Jogunčić, Izudin Jahić, Ibrahim Atić Inje, Armin Dervišević, Jasmin i Mira Hukić, Vanja Bosankić Tanović, Damir Cipurković, Adnan Karahmetović, Zdravko Novak, Džinđovski Nedžad, Mirza Alić, Ramiz Delić Bara, Dragan Lukić, Senad Mulić, Bakir Buljugija, Osman Ahmetović, Željko Ban, Nadina Šećerbegović, Nefisa Berberović, Mirza Mulahasanović, Neđad Zonić, Ibrahim Kozlić;


Arhiv Tuzlanskog kantona, Muzej istočne Bosne, Front Slobode, Oslobođenje, monografija RSD Sloboda 1919 – 1989, monografija RSD Sloboda 1919 – 2009, Miro Petrović, Muhsin Nalić, Godine vrhunskih sportskih uspjeha – mr. sci. Ibrahim Kozlić, monografija 10 godina sporta u Kreki, knjiga Pišem o svom životu – Ante Raos, Zlatna knjiga fudbala – Demir Arnautović, Sportski glasnik sportskog saveza općine Tuzla, Radio televizija Srbije, Radio televizija Tuzlanskog kantona, Radio Televizija 7.

1970
1978
1985

Sva prava zadržana © 2020. All Rights Reserved

Strogo zabranjeno preuzimanje materijala.
Designed by PC PRVA POMOĆ