KUĆA SPORTA – 100 GODINA SLOBODE

Po svojim fundamentalnim postavkama je vrlo zahtjevan projekat. Ime Slobode privlači pažnju svih generacija ove regije a sama proslava 100 godina RSD Slobode i stvaranja Kuće Sporta je više od izazova jednog događaja. Postavka eksponata izložbe i integralno iskustvo primjenom novih tehnologija moraju da ožive emocije i uspomene svakog posjetitelja i učine ga ponosnim!

Bajka i legende o povezanosti Tuzle i Slobode stvaraju jednu novu dimenziju ljubavi koja treba da nas podsjeti na 100 godina prošlih vremena ali i prenese tu ljubav za idućih 100 godina...

Prolazeći dvoranom sa slušalicama na ušima samostalno ili kolektivno pratimo vizuelni Art doživljaj i simulacije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti stvara u nama ponos koji nosimo u sebi svjesni tradicije ali i navika naših sugrađana uključenih u rad RSD Sloboda.

Ovaj u potpunosti automatizovan projekat je zadržao i elemente individualnosti svakog posjetitelja i dao mu mogućnost da odlučuje o redoslijedu i tempu unutar energije dobra koja ispunjava cijelu Kuću Sporta.

Najteži dio aktivnosti je bio skupiti sve uspomene na jednom mjestu uz brojne prepreke koje dolaze sa istorijskim raskršćima sportova i naših sugrađana ali i našem odnosu prema uspomenama. Očekivani globalni uspjeh ove umjetničko-sportske instalacije koja budi i nevjerovatne emocije ali i dokazuje naše tehnološke kompetencije da napravimo ovakav jedan izložbeni prostor.

Kuća sporta će imati dvije izvedbe:

-offline (u adekvatnom prostoru dostupnom građanima i turistima na savremen – muzejski način izložili bi se svi relevantni artefakti povezani sa stogodišnjim životom Društva. Ovaj muzej će biti uključeni u turističku ponudu Tuzle.

-online (virtualni muzej) – fotografije, skenovi, klipovi i slični elementi (izložaka offline muzeja) postavljeni na internetu, odnosno pohranjeni na CD-u. Kako bi kreativno sagledali sve muzejske mogućnosti i omogućili veću dostupnost svih sadržaja, novim generacijama i novoj publici, na način na koji oni danas konzumiraju sadržaj, concept virtualnog muzeja sporta Grada Tuzla, koji bi imao svoje odjeljke Sloboda 100 godina, Jedinstvo i ostali, bi nastao iz više segmenata i u periodu od par godina. Koristili bismo sve savremene tehnologije, od digitalnih platformi do VR aplikacija al ii tradicionalne predmete vezane za određene istorijske momente bitne za sport u Tuzli. (spoj tradicionalnog i modernog, za narednih 100 godina).