Metodologija istraživanja

Kuća sporta ne predstavlja samo kolekciju ličnih predmeta, dokumenata, fotografija, pisama i drugih uspomena na poslednjih 100 godina, već sadrži i arhiv audio i video materijala, dokumente i građu koju posjeduju klubovi kao i krovno Udruženje RSD “Sloboda”, metodologija istraživanja i prikupljanja građe za Kuću sporta je dvojaka i podrazumijeva kako smjernice za prikupljanje i katalogizaciju predmeta, tako i

Učesnici

Kuća sporta – 100 godina Slobode- predstavlja jedinstven spoj Muzejske – multimedijalne izložbe i postavke zajedno sa novim centrom sporta. Pored toga, Tuzla će konačno dobiti instituciju koja može biti svojevrsni tuzlanski sportski arhiv.

Svaka osoba, porodica, institucija koja posjeduje nešto što smatra da bi bilo značajno, vrijedno i zanimljivo da i drugi vide ili čuju, može donirati trajno u fizičkom obliku ili na revers kako bi se predmeti (fotografije is l. ) mogli digitalizovati za online sadržaj ten a taj način učestvovati u stvaranju Kuće sporta.

Prijava se vrši putem web-stranice Kuće sporta, poštujući proceduru za registraciju čiji su detalji objašnjeni na istoj.

Prikupljanje i uvrštavanje artefakata (predmeta, fotografija, sportskih rekvizita, pehara, pisama, crteža, sveski, dokumenata, video materijala, itd) u muzejsku zbirku Kuće sporta vršit će se prema uređenim muzeološkim standardima. Prema porijeklu i vrsti predmeta formirat će se muzejske zbirke: za svaki od 13 sportova + Tamburaški orkestar, te prostor za navijače i medije u formi zbirke klubskih ali i ličnih predmeta i priča, zbirka fotografija, zbirka pisama, zbirka sveski i dokumenata, pehara, rezultata .

Osobi koja donese artefakte u Muzej pripremit će se potvrda koja sadrži: kratak opis ili naziv artefakata, datum predavanja, ime i potpis osobe koja je primila artefakte ispred Muzeja, ime, potpis i kontakt osobe koja je predala artefakte Muzeju.

Potvrda se priprema u tri primjerka od kojih se jedan daje osobi koja je predala artefakte, dok preostala dva ostaju u Muzeju.

Osim toga, ova potvrda sadržavat će i informacije o uslovima pristanka na video intervju i na digitalizaciju priloženih dokumenata / predmeta, odnosno na dalje korištenje istih od strane Kuće sporta (Izjava o doprinosu).